Henshin Drive, Akira e pesquisa de relançamentos – Henshin Online 75

Corre pra ver o Henshin Online da semana!